Tag Archives: cẩm nang lâm sàng y phạm ngọc thạch

Cẩm Nang Lâm Sàng Nội Khoa – ĐH YK Phạm Ngọc Thạch

cam nang lam sang noi khoa

Giới thiệu Thực hành là một trong các thành phần thiết yếu của thầy thuốc y khoa. Thực hành y khoa cần được học hỏi từ các bước đầu của người sinh viên trong trường Y. Bộ sách “Mục tiêu và chỉ tiêu thực hành nội khoa -Sổ tay lâm sàng Nội khoa” gồm năm […]

Continue Reading Comments ( 0 )