Tag Archives: Bệnh Thận Trần Văn Chất

Bệnh Thận (Tái Bản 2015) – BV Bạch Mai

benh than

Giới thiệu Quyển “BỆNH THẬN” được biên soạn dùng làm tài liệu “Tiếp cận Thận học” và tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên y khoa và học viên sau đại học chuyên ngành nội khoa. Quyển “BỆNH THẬN” giới thiệu những nội dung cơ bản, hệ thống hóa kiến thức được sắp xếp […]

Continue Reading Comments ( 0 )