Tag Archives: benh hoc tim mach pham nguyen vinh

Bệnh Học Tim Mạch – Tập 2 (Tái Bản 2008)

benh hoc tim mach pham nguyen vinh tap 2

Giới thiệu Bộ sách “BỆNH HỌC TIM MẠCH” được tập thể các bác sĩ lâm sàng và cận lâm sàng có nhiều năm kinh nghiệm biên soạn, dùng làm tài liệu nghiên cứu học tập cho sinh viên, học viên chuyên ngành Y và là tài liệu tham khảo có giá trị cho các thầy […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Bệnh Học Tim Mạch – Tập 1 (Tái Bản 2008)

benh hoc tim mach pham nguyen vinh tap 1

Giới thiệu Bộ sách “BỆNH HỌC TIM MẠCH” được tập thể các bác sĩ lâm sàng và cận lâm sàng có nhiều năm kinh nghiệm biên soạn, dùng làm tài liệu nghiên cứu học tập cho sinh viên, học viên chuyên ngành Y và là tài liệu tham khảo có giá trị cho các thầy […]

Continue Reading Comments ( 0 )