Tag Archives: Bệnh Học Nội ĐH Y Hà Nội

Bệnh Học Nội Khoa – Tập 2 – ĐH Y Hà Nội (2020)

benh hoc noi khoa y ha noi tap 2

Giới thiệu Trong những năm qua, nhờ sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, các chuyên khoa trong ngành Nội đã có nhiều thành tựu trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh. Xuất phát từ nhu cầu cần cập nhật thêm kiến thức chuyên ngành trên cơ sở những phản […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Bệnh Học Nội Khoa – Tập 1 – ĐH Y Hà Nội (2020)

benh hoc noi khoa y ha noi tap 1

Giới thiệu Trong những năm qua, nhờ sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, các chuyên khoa trong ngành Nội đã có nhiều thành tựu trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh. Xuất phát từ nhu cầu cần cập nhật thêm kiến thức chuyên ngành trên cơ sở những phản […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Bệnh Học Nội Khoa 2016 – Tập 2 – ĐH Y Hà Nội

benh hoc noi tap 2

Giới thiệu Xuất phát từ nhu cầu cập nhật thêm kiến thức chuyên ngành trên cơ sở những phản hồi rất tích cực của độc giả đối với lần tái bản trước; thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Trưòng Đại học Y Hà Nội về xây đựng bài giảng theo phương pháp […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Bệnh Học Nội Khoa 2016 – Tập 1 – ĐH Y Hà Nội

benh hoc noi tap 1 dh y ha noi 2016

Giới thiệu Xuất phát từ nhu cầu cập nhật thêm kiến thức chuyên ngành trên cơ sở những phản hồi rất tích cực của độc giả đối với lần tái bản trước; thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Trưòng Đại học Y Hà Nội về xây đựng bài giảng theo phương pháp […]

Continue Reading Comments ( 0 )