Tag Archives: Bệnh Học Chấn Thương Chỉnh Hình

Bệnh Học Chấn Thương Chỉnh Hình – HV Quân Y

benh hoc chan thuong chinh hinh

Giới thiệu Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của Học viện Quân y, Bộ môn Chấn thương chỉnh hình biên soạn giáo trình “Bệnh học Chấn thương chỉnh hình”. Cuốn giáo trình này dựa trên cuốn “Bài giảng Chấn thương chỉnh hình” của bộ môn xuất bản […]

Continue Reading Comments ( 0 )