Tag Archives: Bệnh da mùa nắng nóng: Chẩn đoán hình ảnh – xử trí ban đầu – chăm sóc và tư vấn phòng bệnh

Bệnh Da Mùa Nắng Nóng

benh da mua nang nong

Giới thiệu Bệnh da chịu ảnh hưởng rất lớn của khí hậu và thời tiết. Ở nước ta, nhiều nhà khoa học đưa ra thuật ngữ bệnh da theo mùa. Ở nước ta, mùa nắng nóng là mùa có nguy cơ gây ra một số bệnh da như bệnh da do ánh nắng, bỏng nắng, […]

Continue Reading Comments ( 0 )