Tag Archives: Bài Giảng Phụ Khoa TBL

Bài Giảng Phụ Khoa – ĐHYD TPHCM

Giới thiệu …Cuốn “Bài giảng Phụ khoa” dùng cho chương trình phụ khoa tích hợp dựa trên giảng dạy bằng phương pháp Team-Based Learning là kết quả của quá trình thực hiện đổi mới tại Bộ môn Phụ Sản, Khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Trong “Bài giảng Phụ khoa” […]

Continue Reading Comments ( 0 )