Tag Archives: Bài Giảng Phụ Khoa TBL

Bài Giảng Phụ Khoa – ĐHYD TPHCM

bai giang phu khoa dhyd tphcm

Giới thiệu …Cuốn “Bài giảng Phụ khoa” dùng cho chương trình phụ khoa tích hợp dựa trên giảng dạy bằng phương pháp Team-Based Learning là kết quả của quá trình thực hiện đổi mới tại Bộ môn Phụ Sản, Khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Trong “Bài giảng Phụ khoa” […]

Continue Reading Comments ( 0 )