Tag Archives: Bài Giảng Nhi Khoa Y Hà Nội

Bài Giảng Nhi Khoa – Tập 2 – ĐH Y Hà Nội (2020)

bai giang nhi khoa tap 2 yhn 2020

Giới thiệu “Bài giảng Nhi khoa” dành cho đối tượng học viên đại học từ lần xuất bản trước đã đáp ứng được nhu cầu cung cấp kiến thức với các bệnh lý thường gặp trong Nhi khoa tại thời điểm đó. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, nhu cầu cập nhật kiến thức […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Bài Giảng Nhi Khoa – Tập 1 – ĐH Y Hà Nội (2020)

bai giang nhi khoa tap 1 yhn 2020

Giới thiệu “Bài giảng Nhi khoa” dành cho đối tượng học viên đại học từ lần xuất bản trước đã đáp ứng được nhu cầu cung cấp kiến thức với các bệnh lý thường gặp trong Nhi khoa tại thời điểm đó. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, nhu cầu cập nhật kiến thức […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Bài Giảng Nhi Khoa Tập 2 – ĐH Y Hà Nội (2013)

bai giang nhi khoa tap 2 dh y ha noi

Giới thiệu Bài giảng Nhi khoa được xuất bản lần này nhằm đáp ứng nhu cầụ đào tạo bác sĩ đa khoa và bác sĩ định hướng chuyên khoa Nhi theo tinh thần cải cách giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mặt khác, từ lần xuất bản cuốn Bài giảng Nhỉ khoa […]

Continue Reading Comments ( 0 )