Tag Archives: bài giảng nhi đh y hà nội

Bài Giảng Nhi Khoa Tập 2 – ĐH Y Hà Nội (2013)

bai giang nhi khoa tap 2 dh y ha noi

Giới thiệu Bài giảng Nhi khoa được xuất bản lần này nhằm đáp ứng nhu cầụ đào tạo bác sĩ đa khoa và bác sĩ định hướng chuyên khoa Nhi theo tinh thần cải cách giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mặt khác, từ lần xuất bản cuốn Bài giảng Nhỉ khoa […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Bài Giảng Nhi Khoa Tập 1 – ĐH Y Hà Nội (2013)

bai giang nhi khoa tap 1 dh y ha noi

Giới thiệu Bài giảng Nhi khoa được xuất bản lần này nhằm đáp ứng nhu cầụ đào tạo bác sĩ đa khoa và bác sĩ định hướng chuyên khoa Nhi theo tinh thần cải cách giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mặt khác, từ lần xuất bản cuốn Bài giảng Nhỉ khoa […]

Continue Reading Comments ( 0 )