Tag Archives: Bài Giảng Huyết Học Đỗ Trung Phấn

Bài Giảng Huyết Học Truyền Máu (Tái Bản) – ĐH Y Hà Nội

bai giang huyet hoc truyen mau

Giới thiệu Để đáp ứng yêu cầu học tập cho các đối tượng đào tạo sau đại học vể Huyết học – Truyền máu, Bộ môn Huyết học – Truyền máu biên soạn cuốn “Bài giảng Huyết học – Truyền máu sau đại học”, nhằm cung cấp cho các học viên chuyên khoa Huyết học […]

Continue Reading Comments ( 0 )