Tag Archives: Bài Giảng Chẩn Đoán X Quang 2010

Bài Giảng Chẩn Đoán X Quang (Tái Bản 2010)

bai giang chan doan xquang 2010

Giới thiệu Sách Bài giảng Chẩn đoán X quang nhằm cung cấp tài liệu giáo khoa cho sinh viên Y khoa và Bác sĩ tham khảo. X quang là kỹ thuật chẩn đoán bệnh lý dựa vào tia X. Chẩn đoán hình ảnh X quang dựa vào nhiều kiến thức cơ bản: tạo hình tia […]

Continue Reading Comments ( 0 )