Tag Archives: Atlas Giải Phẫu Nội Tạng

Atlas Giải Phẫu Người (Sách dịch)

atlas giai phau nguoi phan noi tang

Giới thiệu Cuốn Atlas giải phẫu người mà các bạn đang cầm trên tay có nội đung đề cập chủ yếu tới các tạng (cơ quan). Tác phẩm được xuất bản bằng tiếng Anh và là công trình đầu tiên thuộc thể loại này của ngành Giải phẫu học Rumani. “Atlas giải phẫu người” trước […]

Continue Reading Comments ( 0 )