Tag Archives: Atlas Bỏng

Atlas Tổn Thương Bỏng Và Điều Trị

atlas ton thuong bong va dieu tri

Giới thiệu Cuốn sách trình bày cụ thể các tổn thương do bỏng gây ra, từ đó đưa ra được phương pháp điều trị thích hợp. Cuốn sách là cẩm nang hữu ích dành cho sinh viên Y khoa trong quá trình học tập và nghiên cứu của mình. Với bố cục hợp lý, cách trình bày rõ […]

Continue Reading Comments ( 0 )