Yêu Cầu Sách

Để phục vụ bạn đọc tốt hơn, Thư viện mở yêu cầu nhận sách của các bạn. Các bạn có thể yêu cầu sách cho thư viện bằng cách điền vào form dưới theo mẫu, các sách tiếng anh vui lòng kèm theo link amazon.