LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Vi Sinh Y Học (CĐ Y Học) – Bộ Y Tế


vi sinh y hoc

Giới thiệu

Được sự chỉ đạo của Vụ Khoa học và Đào tạo – Bộ Y tế, sự giúp đỡ của Ban Giám hiệu, phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế của trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ môn Xét nghiệm đã biên soạn cuốn Vi sinh y học để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của trường.

Cuốn sách Vi sinh y học phục vụ chủ yếu cho đối tượng là sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật y học chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng; Cao đẳng Điều dưỡng.

Trong cuốn sách chúng tôi chỉ đề cập tới những nội dung cơ bản của Vi sinh y học theo chương trình khung đã được phê duyệt. Ở mỗi bài đều có mục tiêu học tập, nội dung bài học, phần tự lượng giá và đáp án, giúp sinh viên bám sát nội dung cơ bản và có thể tự mình kiểm tra được kiến thức đã học nhằm giúp cho việc tự học được tốt hơn.