LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Vi Sinh Vật Học (DSĐH) – Bộ Y Tế


vi sinh vat hoc

Giới thiệu

Tập tài liệu Vi sinh vật học này về cơ bản bao gồm nội dung chính của những bài giảng cho các lớp sinh viên dược được tích luỹ trong nhiều năm giảng dạy. Tuy nhiên Vi sinh vật học trong thời đại Công nghệ sinh học ngày nay (thời kỳ hậu giải mã genom người) thay đổi rất mạnh mẽ, nên bên cạnh những kiến thức cơ bản cần thiết cho sinh viên ngành khoa học Dược, các tác giả đã cố gắng cập nhật những kiến thức khoa học mới nhất liên quan về Sinh học, Vi sinh vật y học, Công nghệ sinh học và Vi sinh vật học Dược.

Tài liệu chia làm 4 phần chính (không kể phần Mở đầu giới thiệu tổng quát về Vi sinh vật học) bao gồm:
– Phần thứ nhất: Vi sinh vật học đại cương trình bày những kiến thức chung về thế giới vi sinh vật, những mặt có lợi và hại đối với con người, hình thái, sinh lý, chuyển hoá, di truyền của vi sinh vật mà đại diện đặc trưng là vi khuẩn.
– Phần thứ hai: Nhiễm trùng và miễn dịch trình bày những vấn đề về nhiễm trùng miễn dịch: kháng nguyên, miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào, huyết thanh, kiểm soát điều hoà miễn dịch.
– Phần thứ ba: Vi sinh vật gây bệnh trình bày các vi khuẩn và vi nấm gây bệnh chính có tác hại đối với sức khoẻ con người: các đặc điểm vi sinh vật học, khả năng gây bệnh, các phương pháp phát hiện và trị liệu, phòng ngừa.
– Phần thứ tư: Virus gây bệnh trình bày đại cương về virus và các loại virus gây bệnh chính (trong đó bao gồm cả các virus gây bệnh thời sự hiện nay như HIV, virus cúm): phân loại, đặc điểm sinh học, các phương pháp phát hiện và trị liệu, phòng ngừa.