LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Vi Khuẩn Y Học (Sau Đại Học) – Bộ Y Tế


Vi khuan Y hoc_sdh

Giới thiệu

Cuốn sách “VI KHUẨN Y HỌC” được biên soạn dựa vào chương trình đào tạo bác sĩ CKI và thạc sĩ của trường Đại học Y Hà Nội bởi các giáo sư, tiến sĩ, các nhà giáo giàu kinh nghiệm của chuyên ngành Vi sinh y học với phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học – kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Quyển sách “VI KHUẨN Y HỌC” gồm 8 phần giới thiệu về: đại cương vi khuẩn; cầu khuẩn Gram dương; cầu khuẩn Gram âm; trực khuẩn Gram dương; vi khuẩn Gram âm; xoắn khuẩn; vi khuẩn kỵ khí; vi khuẩn ký sinh nội bào bắt buộc.

Mục tiêu của quyển sách là giới thiệu những vi khuẩn gây bệnh chủ yếu ở nước ta hiện nay; trong mỗi vi khuẩn đều được mô tả rõ cơ chế gây bệnh, dây chuyền dịch tễ học, độc tính để làm cơ sở khoa học cho các biện pháp phòng và điều trị đặc hiệu những bệnh do chúng gây ra. Ngoài ra, cuối mỗi phần nội dung còn có danh mục sách tham khảo tiếng Anh và tiếng Việt giúp bạn đọc dễ dàng tìm kiếm các tài liệu có liên quan có cùng nội dung để tham khảo.
Đề cập đến hầu hết những vi khuẩn gây bệnh chủ yếu ở nước ta hiện nay như cầu khuẩn Gram dương, cầu khuẩn Gram âm, trực khuẩn Gram dương, vi khuẩn Gram âm, xoắn khuẩn, vi khuẩn kỵ khí và vi khuẩn ký sinh nội bào bắt buộc.