LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Tổ Chức Quản Lý Và Chính Sách Y Tế – Bộ Y Tế


to chuc quan ly va chinh sach y te

Chủ biên:

NXB: ,

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Cuốn sách Tổ chức, quản lý và chính sách y tế đã được biên soạn dựa theo chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phê duyệt. Tài liệu này đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách giáo khoa và tài liệu dạy – học của Bộ Y tế thẩm định và Bộ Y tế thống nhất sử dụng làm tài liệu dạy – học chính thức của Ngành trong giai đoạn hiện nay. Sách gồm 15 bài, mỗi bài được trình bày nổi bật các nội dung: mục tiêu, nội dung chuyên môn đảm bảo 4 yêu cầu cơ bản về kiến thức, tính chính xác và khoa học, cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật và áp dụng thực tiễn.

Sách dành cho đào tạo sinh viên Cử nhân Y tế công cộng, là tài liệu tham khảo cho sinh viên của nhiều chuyên ngành khác đồng thời là tài liệu tham khảo cho các cán bộ y tế quan tâm đến công tác tổ chức, quản lý và chính sách y tế.

Từ khóa: , , , ,