LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Thuốc Tim Mạch


thuoc tim mach

Giới thiệu

Hiện nay, các bệnh tim mạch đang là mối đe doạ ngày càng lớn đối với sức khoẻ của nhân dân trong các nước phát triển và đang phát triển, các biến chứng và hậu quả của loại bệnh này là nguyên nhân tử vong và tàn phế hàng đầu ở người lớn tuổi trong nhiều vùng trên thế giới.
Tài liệu này được biên soạn nhằm giới thiệu các thuốc hiện đang dùng trong các bệnh tim mạch với những hiểu biết hiện nay về cơ chế tác dụng, các tính chất dược động và dược lý, các tác dụng phụ, cách dùng mỗi thứ thuốc. Để việc dùng thuốc được hợp lý, tài liệu cũng trình bày những hiểu biết cho đến nay có liên quan đến từng loại bệnh và từng loại thuốc thông qua các nghiên cứu, những nguyên tắc chính trong việc điều trị và dùng thuốc…

Từ khóa: ,