LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Thực Hành X-Quang Ngực (2013)


thuc-hanh-xquang-nguc

Chủ biên:

NXB:

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Cuốn sách đề cập đến những khái niệm khái quát và thực dụng để các thầy thuốc lâm sàng có thể sử dụng phát hiện, phân tích các bất thường trên phim xquang ngực. Với mong muốn các thuật ngữ phân tích và mô tả phim xquang ngực sẽ trở nên quen thuộc và đồng thuận trong thực hành với ngôn từ quốc tế, chúng tôi đã sử dụng nhiều thuật ngữ mô tả và các thí dụ minh họa của Eric J. Stern và Jannette Collins, là tác giả cuốn Chest Radiology: The Essentials (2008 Lippincott Williams & Wilkins, 2nd Edition).

Nội dung gồm 4 phần:
PHẦN 1: NHẮC LẠI GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ LỒNG NGỰC
PHẦN 2: CÁC DẤU HIỆU VÀ HÌNH ẢNH X QUANG NGỰC
PHẦN 3: CÁC HỘI CHỨNG LỚN TRONG X QUANG NGỰC
PHẦN 4: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH X QUANG NGỰC
PHẦN 5: BỆNH ÁN MINH HỌA

Từ khóa: