LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Tế Bào Học – ĐH Quốc Gia Hà Nội


te bao hoc

Giới thiệu

Giáo trình Tế bào học được giảng dạy tại khoa sinh học trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trên 30 năm. Hiện nay Giáo trình tế bào học đang được giảng cho sinh viên năm thứ 2 khoa sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà nội.

Cuốn sách “Tê bào học” được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu những kiến thức cơ bản và hiện đại về cấu trúc và chức năng của tế bào – đơn vị tể chức cơ bản của tất cả các cơ thể sống. Trên cơ sở kiến thức về tổ chức phần tử và siêu cấu trúc của các bào quan, về các quá trình hoạt động sống của các tế bào như trao đổi chất, trao đổi năng lượng, tích và truyền thông tin di truyền, sinh trưởng và sinh sản. Qua đó sinh viên có thể tiếp thu được các giáo trình cơ bản về sinh học như mô học, phôi sinh học, di truyền học, sinh lý học, sinh hoá học..v.v. cũng như các môn công nghệ sinh học như công nghệ tế bào, công nghệ gen vv..

Sách có thể dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, đồng thời sách cũng bổ ích đối với học viên cao học, nghiên cữu sinh và các giáo viên như là tài liệu tham khảo về cấu trúc và chức năng của tế bào.

Members-only-content-bannerVUI LÒNG ÐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ÐỂ THẤY DECRYPTION KEY

This content is restricted to subscribers