LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Sinh Lý Bệnh Và Miễn Dịch – Phần Sinh Lý Bệnh Học – ĐH Y Hà Nội (Tái bản)


sinh ly benh mien dich - sinh ly benh 2020

Giới thiệu

Cuốn sách “Sinh lý bệnh và miễn dịch – Phần sinh lý bệnh học” dành cho sinh viên hệ đào tạo bác sĩ đa khoa định hướng cộng đồng. Các tác giả có những sửa chữa và bổ sung. Sách “Sinh lý bệnh và miễn dịch – Phần sinh lý bệnh học” cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và hệ thống về sinh lý bệnh nhằm giúp họ thêm thuận lợi khi học các môn Bệnh lý và Lâm sàng. Yêu cầu cao nhất đối với người học không chỉ là trình bày lại nội dung bài học (thuộc bài), mà là vận dụng được những gì đã học. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào cách dạy và cách học. Nếu học viên đã tự đọc bài trước khi đến lớp, giảng viên sẽ không thể dùng cách “thầy nói, trò ghi” mà chuyển sang cách dạy vận dụng kiến thức. Để làm được như trên, các bài trong sách được trình bày sao cho học viên có thể tự đọc, tự học ở nhà trước khi tới lớp gặp thầy. Cụ thể là:
– Ở đầu mỗi bài đều có Mục tiêu giúp học viên đầu tư thời gian thích đáng vào những nội dung cần thiết.
– Ở cuối bài là các câu hỏi để học viên tự lượng giá kết quả tự học.
Đây là điều kiện để chuyển từ cách dạy thụ động sang cách dạy – học tích cực đã phổ biến ở các nền giáo dục tiên tiến, mà trường ta cũng đang mong muốn. Những lần tái bản sau nhất thiết phải có bổ sung và cập nhật những kiến thức mới.

Từ khóa: