LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Sinh Học (BSĐK) – Bộ Y Tế


sinh hoc bo y te

Giới thiệu

Quyển sách “SINH HỌC” do trường Đại học Y Hà Nội biên soạn dựa trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt, dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu dành cho các bạn sinh viên Y khoa năm nhất.

Nội dung của quyển sách giới thiệu những nguyên lý cơ bản nhất của sinh học ứng dụng trong y học, tạo cơ sở để sinh viên học tiếp các môn học của y học cơ sở và lâm sàng.

Quyển sách được chia thành 5 chương chính gồm: sinh học tế bào với các nội dung màng tế bào và tế bào chất, sự vận chuyển vật chất qua màng tế bào, phân chia tế bào và sự hình thành giao tử ở người; phần di truyền học trình bày các nguyên lý và quy luật cơ bản của sự di truyền, cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền, đột biến; phần sinh học phát triển gồm quá trình phát triển cá thể, cơ chế điều khiển sự phát triển cá thể ở giai đoạn phôi; phần sinh thái học; phần tiến hóa của chất sống và sinh giới.

Hình thức quyển sách trình bày rõ ràng, phần mục tiêu được đưa lên đầu bài. Kết thúc bài có hệ thống các câu hỏi tự lượng giá giúp các bạn sinh viên vận dụng và nắm chắc lý thuyết.