LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Sinh Học Phân Tử (DSĐH) – Bộ Y Tế


sinh hoc phan tu

Giới thiệu

Năm 1909, Johansen W. xuất bản chuyên khảo “Các yếu tố của học thuyết đúng đắn về biến dị và di truyền” (Element de exakten Erblichkeitslehre), trong đó lần đầu tiên xuất hiện từ gen. Năm 1953, Watson và Crick khám phá ra mô hình xoắn kép ADN đã thúc đẩy nhanh chóng sự phát triển của di truyền học ở mức độ phân tử. Năm 1965, J. Watson xuất bản sách “Sinh học phân tử của gen” dày 494 trang và đến năm 1976, trong lần tái bản lần thứ ba đã dày lên 739 trang. Tiếp sau đó, hàng loạt tài liệu về Sinh học phân tử ra đời.

Cho đến ngày 26 – 06 – 2000, tại Washington D.C, công ty tư nhân Celera Genomics (Anh) và Dự án Bộ gen Người (Human Genome Project) của Viện nghiên cứu Quốc gia về Sức khỏe của Hoa Kỳ (National Institute of Health) đã phác thảo bản đồ bộ gen người. Theo đó, bộ gen người có 3,12 tỉ nucleotid và 97% tổng nucleotid đã được xác định trình tự, trong đó có 85% số trình tự đã đặt đúng vị trí. Khoảng 3% ADN có chứa gen, 97% còn lại là ADN “không chức năng”. Trong tổng số 3% ADN này có khoảng 30 – 50000 gen. Ngày 14 – 4 – 2003, Tổ chức Quốc tế Định trình tự Bộ gen Người (International Human Genome Sequencing Consortium) tuyên bố đã hoàn thành những công đoạn cuối cùng của bản đồ gen người. Kế bản đồ gen, các phương pháp tìm gen có tính chất trị liệu sẽ được thực hiện ở quy mô lớn và Dược lý bộ gen (Pharmacogenomics) sẽ khám phá sâu hơn bộ gen người để ứng dụng trong ngành Dược.

Sách “Sinh học phân tử” nhằm giúp cho sinh viên Dược khoa hiểu được cấu trúc cơ bản và chức năng của gen. Sách gồm các bài: Nhập môn; Sao chép ADN; Các loại ARN; Sự phiên mã và mã di truyền; Sinh tổng hợp protein; Điều hoà hoạt động gen; Bộ gen tế bào nhân thật; Đột biến gen – Các phương pháp phân tích ADN.