LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Sinh Học Đại Cương (DSĐH) – Bộ Y Tế


sinh hoc dai cuong bo y te

Giới thiệu

Tài liệu Sinh học đại cương về cơ bản bao gồm nội dung chính của những bài giảng cho các lớp sinh viên dược được tập hợp trong một số năm giảng dạy. Công nghệ sinh học ngày nay (thời kỳ hậu giải mã genom người) thay đổi rất mạnh mẽ, nên bên cạnh những kiến thức cơ bản cần thiết cho sinh viên ngành khoa học Dược các tác giả đã cố gắng cập nhật những kiến thức khoa học mới nhất liên quan tới Sinh học phân tử, Công nghệ sinh học Dược. Tài liệu này được biên soạn cho sinh viên, học viên năm thứ nhất Đại học Dược.

Nội dung bao gồm:
– Cấu trúc của tế bào tiền nhân và tế bào nhân chuẩn, sự vận chuyển vật chất qua màng.
– Quá trình trao đổi chất trong tế bào, enzym, quá trình hô hấp, quá trình quang hợp.
– Vật chất di truyền, quá trình sao chép ADN, di truyền nhiễm sắc thể vàà ngoài nhiễm sắc thể, biến dị.
– Hệ thống phân loại 5 giới của Whittaker.

Với thời lượng 2 đơn vị học trình, có những vấn đề cơ bản chỉ nêu lên khái niệm. Về cấu trúc, tài liệu này chia làm 4 chương chính:
– Chương 1: Tế bào.
– Chương 2: Sự trao đổi chất và năng lượng.
– Chương 3: Di truyền và biến dị.
– Chương 4: Nguồn gốc sự sống và đa dạng sinh học.