LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Siêu Âm Tổng Quát – BV Bạch Mai (2011)


sieu am tong quat

Giới thiệu

Siêu âm là phương pháp chẩn đoán hình ảnh y khoa phổ biến nhất, gần như vô hại đối với cơ thể sống và có thể coi là hiệu quả nhất vì nó đưa lại những thông tin quý báu có tính định hướng, định khu cũng như thông tin về cấu trúc của tổn thương với chi phí tương đối thấp.

Siêu âm còn có ưu thế là phương pháp khám xét có thể áp dụng cho mọi bộ máy của cơ thể người từ giai đoạn đang hình thành (thai nhi) cho tới các mô biệt hóa cao nhất, từ tạng lớn nhất cho tới phần bên trong của những mạch máu rất nhỏ như mạch vành tim. Hiện nay, siêu âm là phương pháp chẩn đoán đầu tay, không thể thiếu cho mọi cơ sở chẩn đoán hình ảnh. Chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh trong nước hiện nay đang rất cần những giáo trình, những tài liệu tham khảo cho mọi loại hình đào tạo vì chúng ta đang rất thiếu nhân lực chuyên khoa, càng thiếu hơn số người được đào tạo có hệ thống, ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Trong bối cảnh này, cuốn Siêu âm tổng quát của PGS.TS. Phạm Minh Thông và Cộng sự đã tập hợp được những bài viết mang tính chuyên sâu và cập nhật đối với phương pháp siêu âm chẩn đoán toàn thân. Đây không chỉ là giáo trình đào tạo chuyên khoa mà còn là tài liệu tham khảo cho các thầy thuốc chuyên khoa, sinh viên y khoa nhằm bổ sung và cập nhật kiến thức về siêu âm chẩn đoán.