LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Siêu Âm Nhãn Khoa Cơ Bản


sieu am nhan khoa co ban

Giới thiệu

Hiện nay, siêu âm đã trở thành phổ biến trong lĩnh vực chẩn đoán các bệnh lý toán thần đặc biệt là trong nhãn khoa. Từ các bác sĩ nhãn khoa cho đến các kỹ thuật viên cũng như người dân đều hiểu được tính ưu việt của siêu âm qua các phương tiện thông tin đại chúng và tư vấn của các bác sĩ nhãn khoa cũng như truyền miệng từ người này sang người khác.

Với kỹ thuật tương đối đơn giản không gây nguy hiểm cho cơ thể, thời gian khám bệnh nhanh và không có những yêu cầu phức tạp, siêu âm đã hỗ trợ cho làm sáng những kết quả tương đối chính xác, góp phần tích cực trong điều trị, theo dõi diễn biến của bệnh và tiền lượng bệnh. Siêu âm đã nói lên được sự vượt trội so với các kỹ thuật khác trước đây.

Chúng tôi viết cuốn sách này với mục đích là muốn cung cấp một số khái niệm và kiến thức cơ bản của siêu âm mắt và hốc mắt đến các bác sĩ nhãn khoa mới vào nghề và các kỹ thuật viên để làm tư liệu tham khảo sơ đẳng về các tính năng lý học, các kỹ thuật khám, các thao tác, kiến thức về lý thuyết và các vấn đề liên quan…

Từ khóa: