LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Quản Lý Y Tế – Bộ Y Tế


quan ly y te bo y te

Chủ biên:

NXB: ,

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Quản lý y tế không những là một trong những hoạt động trọng yếu nhằm sử dụng một cách hiệu quả nhất các nguồn lực y tế, để đạt tới các mục tiêu sức khỏe, mà còn là một bộ môn khoa học đang trong quá trình hoàn thiện và phát triển song song với kỹ thuật y học.

Được sự trợ giúp của Tổ chức Y tế thế giới, Bộ Y tế cho xuất bản tài liệu: “Quản lý y tế”. Tham gia biên soạn tài liệu này có tập thể các giáo viên chuyên ngành quản lý y tế các trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y tế công cộng, Học viện quân Y, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và các cán bộ quản lý y tế của Bộ Y tế. Tài liệu này sẽ được sử dụng cho các khóa đào tạo liên tục cán bộ quản lý cấp tỉnh, huyện, đồng thời còn là tài liệu tham khảo trong các trường Đại học Y, Dược.

Các cán bộ quản lý y tế có thể tham khảo tài liệu này để tự bổ túc kiến thức quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả sự dụng các nguồn lực y tế của địa phương. Bộ Y tế đánh giá cao sự giúp đỡ của Tổ chức Y tế thế giới và của tập thể tác giả.

Từ khóa: ,