LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Pháp Chế Dược (DSĐH) – Bộ Y Tế


phap che duoc

Giới thiệu

Pháp luật Dược là hệ thống quy phạm do các cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhằm tổ chức, hướng dẫn, điều hành và giám sát các hoạt động của tất cả các cá nhân, tổ chức đang hành nghề Dược. Để đáp ứng mục tiêu đào tạo dược sĩ của Trường Đại học Dược, Bộ môn Quản lý và kinh tế dược đã biên soạn cuốn giáo trình: Pháp chế Dược nhằm bước đầu trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật Dược cho sinh viên ngành Dược. Môn học được giảng trong 45 tiết, với mục tiêu nhằm trang bị cho sinh viên Dược:
– Những kiến thức cơ bản về hệ thống văn bản pháp quy của Nhà nước, các văn bản pháp quy chủ yếu có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động dược.
– Nội dung chính yếu của một số văn bản pháp quy dược có tính phổ biến và thông dụng nhất.
– Kỹ năng cơ bản để vận dụng các văn bản pháp quy trong thực hành nghề Dược.

Trong bối cảnh chuyển đổi nền kinh tế cơ chế mới, hệ thống pháp luật dược đang được tích cực xây dựng, đổi mới và hoàn thiện. Luật Dược đã được thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005. Các tác giả đã cố gắng chọn lọc một số nội dung cốt lõi, thiết thực nhất để giới thiệu trong cuốn sách này. Cuốn sách đã được biên soạn từ nhiều năm nay, tuy nhiên cũng vẫn khó tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Nhóm tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các đồng nghiệp, các độc giả để sách sẽ được hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản sau.

Từ khóa: , ,