LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Nội Bệnh Lý: Dị Ứng Miễn Dịch Lâm Sàng – Bộ Y Tế


noi benh ly di ung mien dich bo y te

Giới thiệu

Sách Nội bệnh lý, phần Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các Nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách Nội bệnh lý, phần Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành bác sĩ đa khoa của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2006, là tài liệu dạy – học đạt chuẩn chuyên môn của ngành Y tế trong giai đoạn 2006 – 2010. Trong quá trình sử dụng sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Từ khóa: , , ,