LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Mô Học – Đại Học Y Hà Nội (2004)


mo hoc

Chủ biên:

NXB: ,

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Mô học người là môn hình thái học thuộc khối những môn học cơ sở Y Sinh học trong Trường đại học Y; là khoa học nghiên cứu sự phát triển, cách cấu tạo ở mức mô, tế bào và dưới tế bào liên quan tới những hoạt động của các mô, cơ quan cơ thể người lành mạnh không có bệnh. Có kiến thức về mô học, người học có cơ sở để tiếp thu tốt những môn học y cơ sở khác cũng như những môn bệnh học và lâm sàng.

Bố cục chung của cuốn Mô học xuất bản lần thứ 2 này được giữ nguyên như lần xuất bản đầu. Tuy nhiên, để đảm bảo tính cập nhật về thông tin khoa học và tính thông nhất của cuốn sách, tất cả các chương đã được xem xét, trong đó nhiều chương đã được điều chỉnh về bố cục, sửa chữa bổ sung về nội dung hoặc được viết lại. Đó là các chương: Phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu tế bào và mô, Tế bào học, Biểu mô, Mô liên kết, Máu và sự tạo máu, Mô cơ, Hệ bạch huyết-miễn dịch, Hệ hô hấp, Hệ tiêu hoá, Da…