LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Lượng Giá Chức Năng Hệ Vận Động – Bộ Y Tế


luong gia chuc nang he van dong

Giới thiệu

Quyển sách “LƯỢNG GIÁ CHỨC NĂNG HỆ VẬN ĐỘNG” được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y tế trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt làm tài liệu giảng dạy cho đối tượng là sinh viên Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng.

Nội dung quyển sách gồm 11 bài: Đo tầm vận động khớp, Thử cơ bằng tay, Đo chu vi và chiều dài chi thể, Đo tầm vận động khớp các khớp chi trên, Thử cơ chi trên, Đo tầm vận động khớp các khớp chi dưới, Thử cơ chi dưới, Đo tầm vận động cột sống, Thử cơ thân mình, Thử cơ nét mặt, Thử nghiệm gạn lọc qua phân tích dáng đi.

Điểm nổi bật của quyển sách đó là trong mỗi bài đều có mục tiêu, nội dung bài học, hình minh họa với chú thích rõ ràng, phần tự lượng giá, cuối sách có phần đáp án để giúp sinh viên bám sát phần mục tiêu bài học, đồng thời tự mình kiểm tra được kiến thức đã học nhằm giúp cho việc tự học được tốt hơn. Ngoài ra còn có phần tài liệu tham khảo để giúp sinh viên có thể tìm thêm được các tài liệu có cùng nội dung để tham khảo.