LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Kỷ Yếu Công Trình NCKH 1995-2001 – Viện Pasteur Nha Trang


ky yeu cong trinh khoa hoc 1

Giới thiệu

Viện Pasteur Nha Trang là một cơ quan Nghiên cứu Khoa học trực thuộc Bộ Y tế và được Bộ giao nhiệm vụ Phòng chống Bệnh dịch và Nghiên cứu Khoa học phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh cho khu vực Miền Trung, bao gồm 11 tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận.

Từ năm 1995 – 2001 Viện đã tiến hành nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở và các dự án nghiên cứu hợp tác quốc tế. Nhiều đề tài nghiên cứu được triển khai có sự phối hợp của các TTYTDP các tỉnh Miền Trung; các tổ chức hợp tác quốc tế như: Sida – Thụy Điển, AFAP, OMS, UNAIDS, APEPS…; các viện nghiên cứu trong và ngoài nước như: Viện VSDT Hà Nội, Viện Pasteur TP.HCM, Viện VSDT Tây Nguyên và Viện Pasteur Paris…

Các đề tài tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực như: Dịch tễ học, Côn trùng Y hoc, Vi sinh Vật học, Miễn dịch học, Vệ sinh học, Y học Lao động, Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Dinh dưỡng cộng đồng,…

Nhiều đề tài được áp dụng có hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh, gốp phần giảm các tỷ lệ mắc và chết do các bệnh dịch gây ra trên toàn khu vực, các đề tài hợp tác quốc tế cũng đã được phía bạn đánh giá cao; và đã được đăng tải trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước.

Có thể nói các đề tài Nghiên cứu Khoa học của Viện đã góp phần đáng kể trong phòng chống dịch bệnh và bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.