LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Kỹ Thuật Tạo Thuận Cảm Thụ Bản Thể Thần Kinh – Cơ


ky thuat tao thuan cam thu than kinh co

Giới thiệu

Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y Tế đã ban hành chương trình khung đào tạo cử nhân Kỹ thuật Y học chuyên ngành Vật lý trị liệu. Bộ Y tế cũng đã tố chức biên soạn tài liệu dạy — học các môn học chuyên môn, cũng như các môn cơ bán chuyên ngành theo chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ tài liệu dạy — học chuẩn về chuyên môn để đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Vì chuyên ngành Kỹ thuật Y học là chuyên ngành mới ra đời, chưa có nhiều tài liệu để phục vụ trong lĩnh vực giảng dạy và học tập. Được sự đồng ý của ông Roger Rich MS, PT, NCS — tác giả cuốn sách “Kỹ thuật Tạo thuận cảm thụ Bản thể Thần kinh — Cơ”, sách đã được dịch và hiệu đính bởi các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết của bộ môn Vật lý trị liệu Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Cuốn sách này đã được hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy — học chuyên ngành cử nhân Kỹ thuật Y học của Bộ Y tế đồng ý ban hành là tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy — học đạt chuẩn chuyên môn của ngành y tế trong giai đoạn hiện nay.