LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Kỹ Thuật Siêu Âm – Bộ Y Tế


ky thuat sieu am

Giới thiệu

Được sự chỉ đạo của Vụ Khoa học và Đào tạo – Bộ Y tế và sự giúp đỡ của Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Đào tạo, phòng Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II, Bộ môn Hình ảnh Y học biên soạn Kỹ thuật siêu âm làm tài liệu giảng dạy cho đối tượng là sinh viên Hình ảnh Y học. Sách gồm 15 tiết với các chủ đề và số tiết đã được thống nhất ở Hội nghị Khoa học và Đào tạo của nhà trường.

Những kiến thức về Kỹ thuật siêu âm là kiến thức cơ bản mà sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật Y học, chuyên ngành Hình ảnh Y Học cần phải học và hiểu rõ. Những kiến thức này sẽ là nền tảng cho các kỹ thuật siêu âm như siêu âm bụng tổng quát, siêu âm phụ khoa, siêu âm tuyến giáp mà các sinh viên Hình ảnh Y Học phải biết và có thể thực hiện được.

Cuốn sách gồm 7 bài, trong mỗi bài đều gồm có mục tiêu, nội dung bài học, phần tự lượng giá; cuối sách có phần đáp án để giúp sinh viên bám sát phần mục tiêu bài học đồng thời tự mình kiểm tra được kiến thức đã học nhằm giúp cho việc tự học được tốt hơn.