LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Ký Sinh Trùng (CNĐD) – Bộ Y Tế


ky sinh trung cndd

Giới thiệu

Giáo trình Ký sinh trùng dùng để dạy/học cho đối tượng Cử nhân điều dưỡng, xuất bản lần thứ nhất (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) đến nay đã được trên 5 năm. Đây là cuốn giáo trình duy nhất về Ký sinh trùng cho đối tượng cử nhân điều dưỡng do Bộ Y tế tổ chức biên soạn, đã và đang được dùng tại các Trường đại học Y/ khoa Y trên cả nước trong những năm học qua.

Do nhu cầu rộng rãi của bạn đọc và do giáo trình cũng đã xuất bản trên 5 năm nên chúng tôi cho tái bản giáo trình này. Trong lần tái bản chúng tôi vẫn dựa trên Khung chương trình của Bộ và chương trình chi tiết của Trường Đại học Y Hà Nội.
Về nội dung được bổ sung, cập nhật cần thiết trên cơ sở đảm bảo mục tiêu, nội dung, chức năng, nhiệm vụ của cử nhân điều dưỡng và có những nội dung đặc thù cho đối tượng này.

Về phương pháp, kỹ năng biên soạn các tác giả dựa trên phương pháp dạy và học tích cực và phương pháp lượng giá có cải tiến.
Về cấu trúc, cuốn giáo trình gồm phần lý thuyết, phần thực hành và các Test trắc nghiệm để sinh viên tự lượng giá.
Các tác giả đã biên soạn với tinh thần trách nhiệm cao nhưng không tránh được tồn tại, vì vậy rất mong nhận được sự góp ý xây dựng của quý đồng nghiệp và bạn đọc.