LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Khuyến Cáo Về Chẩn Đoán Và Điều Trị Tăng Huyết Áp 2015


khuyen cao ve chan doan va dieu tri tang huyet ap

Giới thiệu

Đây là guideline chính thức của Hội Tim Mạch Việt Nam khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp năm 2015.

Nội dung gồm:
– Phân mở đầu: phân nhóm khuyến cáo, định nghĩa và phân độ tăng huyết áp
– Chẩn đoán tăng huyết áp
– Đánh giá bệnh nhân tăng huyết áp
– Xác định ngưỡng, địch điều trị và thái độ xử trí tăng huyết áp
– Dự phòng tăng huyết áp…

Từ khóa: