LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Kháng Sinh Học Ứng Dụng


khang sinh hoc ung dung

Chủ biên:

NXB:

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Sau khi thống nhất đất nước, Trường Đại học Dược Hà Nội có một tổ chuyên đề nghiên cứu kháng sinh do GS. Trương Công Quyền phụ trách, đã xác định được nhiều loại nấm tiết kháng sinh có ở Việt Nam và phát hiện ra kháng sinh mới đặt tên là Dekamycin. Miền Nam đã có một cơ sở sản xuất kháng sinh bán tổng hợp. Dược điển Việt Nam xuất bản lần thứ 3 năm 2002 đã có 47 chuyên luận về kháng sinh.

Trước đây 10 năm, do nhu cầu tài liệu tham khảo của các dược sĩ thực hành vè sản xuất và phân phối, chúng tôi đã biên soạn cuốn “Chuyên khảo về thuốc kháng sinh” được Tống công ty Dược (nay là Liên hiệp xí nghiệp dược) in trong chuyên san VINAPHA để phục vụ nội bộ ngành.

Hiện nay với tình hình phát triển nhanh chóng của môn kháng sinh học trên thế giới cùng như trong nước, đòi hỏi một cuốn chuyên khảo mới với tên mới “Kháng sinh học ứng dụng” mở rộng theo định nghĩa thứ hai đã nói ở trên nhằm cung cấp các thông tin cập nhật hơn cho cán bộ Y tế ở các cơ sở thực hành. Các sinh viên lớp trên và dược sĩ có đề tài nghiên cứu cao học hay nghiên cứu sinh trong lĩnh vực này, cán bộ kỹ thuật ngành hoá, hoá sinh, sinh vật, nông nghiệp, thú y, cần sử dụng kháng sinh, có thể tìm trong cuôn sách này một số điều bổ ích.

Từ khóa: , ,