LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Hướng Dẫn Sử Dụng Kháng Sinh – BV Nhiệt Đới TƯ


huong dan su dung khang sinh bv nhiet doi tw

Giới thiệu

Trong những năm qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã triển khai các chương trình theo dõi kháng kháng sinh (GARP, VINARES) và “Chương trình quản lý kháng sinh AMS” (Antimicrobial stewardships). Dựa trên các dữ liệu lâm sàng và vi sinh, bệnh viện tổ chức biên soạn cuốn “Hướng dẫn sử dụng kháng sinh” nhằm khuyến cáo cho các bác sĩ thực hành lâm sàng lựa chọn kháng sinh đúng ngay từ đầu, giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm chi phí cũng như hạn chế vi khuẩn kháng thuốc.

Cuốn sách gồm 4 phần chính:
Phần tổng quan: Khái quát về chương trình AMS; các hướng dẫn chung về sử dụng kháng sinh hợp lí; kỹ thuật lấy mẫu bệnh phẩm vi sinh; bảng phân nhóm người bệnh theo nguy cơ nhiễm khuẩn kháng thuốc.
Phần hướng dẫn điều trị kháng sinh cụ thể: Dựa trên cơ sở dữ liệu vi sinh thu thập được tại bệnh viện và tùy bệnh lý nhiễm khuẩn cụ thể.
Phần kiểm soát nhiễm khuẩn: Các nguyên tắc trong kiểm soát nhiễm khuẩn; kỹ thuật rửa tay.
Phần phụ lục: Liều dùng của các kháng sinh; điều chỉnh liều kháng sinh trên người bệnh suy chức năng gan, thận…

Từ khóa: