LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Hóa Dược – Dược Lý III (Dược Lâm Sàng)


hoa duoc duoc ly iii

Giới thiệu

Sách Hóa dược – Dược lý III (Dược lâm sàng) được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục nghề nghiệp của Bộ Y tế biên soạn trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo, các chuyên gia giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam. Sách được cấu trúc gồm phần lý thuyết và thực hành, trong đó đi sâu vào phần thực hành vì mục tiêu chính của hệ trung học là thực hành.

Sách Hóa dươc – Dược lý III (Dược lâm sàng) đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2005. Bộ Y tế ban hành là tài liệu dạy – học chính thức của Ngành Y tế”. Trong quá trình sử dụng, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.