LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

HIV/AIDS – Tổng Hợp, Cập Nhật Và Hiện Đại


HIV AIDS Tong Hop Cap Nhat Hien Dai

Chủ biên:

NXB:

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

HIV/AIDS là vấn đề sâu, rộng về khoa học và kiến thức xã hội, lần tái bản này tôi bố sung 3 chương mới:
– Sống chung với HIV.
– Phơi nhiễm và dự phòng HIV.
– Tại sao không phát động đấu thầu khoa học dùng thuốc y học cổ truyền đế tăng cường miễn dịch khi mới nhiễm HIV.

Ý nghĩ này ám ảnh tôi từ lâu nhưng y học hiện đại năm 2008 đã có xu thế không chờ TCD4+ xuống 200 tế bào / ml mà đến 350 tế bào / ml đã có thể điều trị nhưng phải điều kiện hóa hay cá thể hóa (xem chi tiết phần điều trị sớm).

Ngoài ra từ năm 2006 đến năm 2009, sinh y học phân tử tiến bộ không ngừng nên đã có thêm 2 dòng thuốc mới là thuốc ức chế đầu tiếp nhận và ức chế tích hợp. Chức năng các protein từ gen của HIV được làm sáng tỏ thêm rất nhiều cũng được bổ sung trong lần tái bản này.

Từ khóa: ,