LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Giản Yếu Giải Phẫu Người


giai yeu giai phau hoc

Chủ biên:

NXB:

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Giải phẫu người là một môn y học cơ sở khó học và khó nhớ nhưng lại rất cần thiết để làm cơ sở cho các môn y học khác. Chính Vì vậy, việc học tập trong chương trình đào tạo cũng như tự ôn luyện thường xuyên rất cần thiết không những cho đối tượng các học viên của Trường Đại học Y, các Trường Trung học Y tế mà cũng không kém phần bức thiết cho các nhân viên y tế.

Nhằm đáp ứng với nhu cầu thực tế đó, trên cơ sở rút kinh nghiệm từ cuốn Giải Phẫu Học Giản Yếu đã được Nhà Xuất Bản Y Học ấn hành và tái bản nhiều lần, cùng thực tiễn giảng dạy trên 10 năm cho đối tượng Đại học và Trung học Y tế tại Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng CBYT Thành Phố Hồ Chí Minh, chúng tôi biên soạn cuốn GIẢN YẾU GlẢl PHẪU NGƯỜI.

Với ý đồ trình bày thông tin một cách ngắn gọn và súc tích, chúng tôi chọn cách biên soạn cuốn sách này theo hệ thống các cơ quan. Như vậy, cuốn “Giản Yếu Giải Phẫu Người” có thể được sử dụng cho việc giảng dạy các đối tượng Trung cấp Y, nhưng cũng có thế phục vụ cho việc hệ thống hóa kiến thức cho đối tượng sinh viên Đại học Y và các nhân viên Y tế cũng có thể dùng nó như một tài liệu “giúp trí nhớ” về giải phẫu học. Nhằm nhấn mạnh những kiến thức cần thiết cũng như giúp người đọc có thể tự đánh giá, ở mỗi chương (mỗi hệ thống), chúng tôi có biên soạn các mục tiêu và phần câu hỏi trắc nghiệm.

Members-only-content-bannerVUI LÒNG ÐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ÐỂ THẤY DECRYPTION KEY

This content is restricted to subscribers