LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Giải Phẫu – Sinh Lý (Sách đào tạo THYT) – Bộ Y Tế


giai phau sinh ly

Giới thiệu

Cuốn Giải phẫu – Sinh lý được các giảng viên có kinh nghiệm trong công tác đào tạo nhân lực y tế biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của ngành Điều dưỡng đa khoa, Hộ sinh hệ trung học. Tài liệu chia làm 2 phần: Giải phẫu học và Sinh lý học, mỗi phần có các chương/mục với số tiết học dựa trên quy định của chương trình. Mỗi chương/mục đều cấu trúc gồm: mục tiêu, nội dung và tự lượng giá. Đây là tài liệu tốt, làm cơ sở biên soạn giáo trình dạy – học phù hợp với các đối tượng đào tạo trong trường Trung học và Cao đẳng y tế. Năm 2005, cuốn sách đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách giáo khoa và tài liệu dạy – học của Bộ Y tế thẩm định, làm tài liệu dạy – học của các trường Trung học ngành y tế trong giai đoạn hiện nay.

Members-only-content-bannerVUI LÒNG ÐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ÐỂ THẤY DECRYPTION KEY

This content is restricted to subscribers