LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Giải Phẫu Sinh Lý Người – ĐH Quốc Gia Hà Nội


giai phau sinh ly nguoi

Giới thiệu

Giáo trình giải phẫu – sinh lý người cung cấp một cách hệ thống các kiến thức cơ bản và cập nhật về giải phẫu và chức năng của các mô, các cơ quan và các hệ thống cơ quan trong cơ thể con người. Song do sự hạn chế về số tiết học quy định cho giáo trình này dành cho các sinh viên Khoa Tâm lý học, nên đối với các bài hệ cơ-xương, máu, tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, bài tiết chúng tôi chỉ chọn các nội dung cơ bản nhất, còn phần lớn thời gian tập trung trình bày tương đối đầy đủ nội dung của các bài về hệ thần kinh trung ương và hệ thống cảm giác. Các kiến thức của các bài này sẽ cung cấp cơ sở lý luận cho sự hiểu biết các quy luật hoạt động tinh thần nói chung, cũng như các quy luật hình thành và biểu hiện tâm lý vốn rất phức tạp của con người, nói riêng.

Giáo trình được chia làm hai phần (phần I do PGS. TS Lê Văn Sơn viết, phần II do GS. TS Đỗ Công Huỳnh viết), gồm 14 bài giảng. Thứ tự các bài giảng trong giáo trình được sắp xếp theo trình tự như trong chương trình môn Giải phẫu-sinh lý người mà nhà trường đã phê duyệt, gồm:

Phần I. Giải phẫu-sinh lý hệ thống các cơ quan.
Phần II. Cấu trúc-chức năng của hệ thần kinh trung ương và hệ ỉ cảm giác

Chúng tôi hy vọng cuốn giáo trình “Giải phẫu-Sinh lý người” được xuất bản lần này sẽ đáp ứng tốt cho việc học tập, tham khảo của các sinh viên Khoa Tâm lý và các bạn đồng nghiệp.

Members-only-content-bannerVUI LÒNG ÐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ÐỂ THẤY DECRYPTION KEY

This content is restricted to subscribers