LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Giải Phẫu Người – Tập 1: Đại Cương, Chi Trên, Chi Dưới, Đầu Mặt Cổ – Bộ Y Tế


giai phau nguoi tap 1

Giới thiệu

Sách Giải phẫu Người được biên soạn chủ yếu cho các trường Đại học Y Việt Nam, nhằm sử dụng lâu dài theo mọi thay đổi chương trình, và phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau.

Giải phẫu được trình bày theo quan điểm kết hợp cả hai mục tiêu:
– Giải phẫu mô tả và hệ thống những cấu trúc giải phẫu cơ bản theo từng phần lớn của cơ thể, cần thiết cho các sinh viên Y năm đầu và cả các sinh viên điều dưỡng hoặc ngoài Y.
– Giải phẫu định khu theo từng vùng nhỏ với những chi tiết liên quan sâu, phục vụ riêng cho các đối tượng Đại học Y, để thực hành phẫu tích và áp dụng ngoại khoa.

Sách cũng nhằm phục vụ cho cả các đối tượng sau đại học, các bác sĩ chuyên khoa khác nhau, các nghiên cứu sinh, và các giảng viên giảng dạy giải phẫu; nên có những phần tham khảo sâu hơn và những chú thích về thuật ngữ giải phẫu quốc tế mới. Người giảng và người học tuỳ theo yêu cầu, mà chọn lọc.

Sách được biên soạn theo 3 tập. Tập I: Giải phẫu học đại cương. Giải phẫu chi trên, chi dưới, đầu mặt cổ, (mô tả hệ thống và định khu).