LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Giải Phẫu Người (Hệ Cử Nhân Kỹ Thuật Y Học) – Bộ Y Tế


giai phau nguoi cu nhan

Chủ biên:

NXB: ,

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Sách “Giải phẫu người” được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được biên soạn với phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống: nội dung chính xác, khoa học, cập nhặt các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách “Giải phẫu người” đã được biên soạn bởi các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết của bộ môn Giải phẫu Đại học Y Hà Nội và Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Sách “Giải phẫu người” đã được hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành Cử nhân Kỷ thuật y học của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2008. Bộ Y tế ban hành là tài liệu dạy- học đạt chuẩn chuyên môn của ngành y tế trong giai đoạn hiện nay. Trong quá trình sử dụng sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.