LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Độc Chất Học (DSĐH) – Bộ Y Tế


doc chat hoc bo y te

Giới thiệu

Trong chương trình đào tạo dược sĩ đại học của khoa Dược đại học Y – Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì Độc chất học là môn bắt buộc thuộc nhóm kiến thức ngành, nhằm cung cấp cho sinh viên Dược các kiến thức về tính chất hoá học và độc tính của chất độc. Chương trình cũng nhằm cung cấp các kiến thức cho sinh viên Dược về các phương pháp phân tích chất độc trong các mẫu phân tích, đồng thời cách xử lý một số trường hợp ngộ độc cấp tính.

Sách Độc chất học bao gồm 8 chương được trình bày theo thứ tự sau:
Chương 1: Đại cương về độc chất
Chương 2: Các phương pháp phân tích chất độc
Chương 3: Các chất độc khí
Chương 4: Các chất độc vô cơ
Chương 5: Các chất độc hữu cơ phân lập bằng phương pháp cất kéo hơi nước
Chương 6: Acid barbituric và các barbiturat
Chương 7: Các chất độc hữu cơ phân lập bằng cách chiết ở môi trường kiềm
Chương 8: Thuốc bảo vệ thực vật

Sách độc chất học này được dùng làm tài liệu học tập chủ yếu cho sinh viên Dược năm thứ năm, sinh viên Dược hệ liên thông năm thứ hai. Tuy nhiên, sách cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ Y – Dược ngành Y tế.

Từ khóa: