LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Di Truyền Học – Phạm Thành Hổ


di truyen hoc

Chủ biên:

NXB:

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Cuốn sách trình bày những quan điểm hiện đại, một số kỹ thuật mới, nhiều thành tựu nổi bật và nhiều triển vọng của môn học.

Sách được biên soạn với mục đích vừa làm giáo trình, vừa làm tài liệu tham khảo. Các kiến thức được trình bày tương đối hệ thống và toàn diện, giúp người đọc có phương pháp luận đúng về môn học để định hướng tốt cho hoạt động khoa học kỹ thuật.

Sách được cập hật hoá các thông tin nhằm giúp bạn đọc nắm được các xu hướng phát triển tiêu biểu trên thế giới.