LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Dengue Xuất Huyết


dengue xuat huyet

Chủ biên:

NXB:

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Cuốn sách Dengue Xuất Huyết cung cấp những kiến thức cần biết về bệnh sốt xuất huyết do virus Dengue gây ra, giúp các cán bộ chuyên ngành một số kinh nghiệm phòng chống dịch Dengue xuất huyết đã được đúc kết tại Việt Nam từ 1960 đến nay.

Quyển sách Dengue Xuất Huyết gồm 10 phần giới thiệu về: Tình hình Dengue xuất huyết (ĐXH) ở Đông Nam Á, Tây và Nam Thái Bình Dương; Tình hình Dengue xuất huyết ở Việt Nam; Đặc điểm dịch tễ ĐXH ở Việt Nam; Lâm sàng Dengue xuất huyết thể điển hình; Đặc điểm lâm sàng các thể bệnh ĐXH; Biến chứng, tiên lượng, tử vong; Chẩn đoán ĐXH; Cơ chế bệnh sinh và giải phẫu bệnh; Thu dung điều trị bệnh nhân ĐXH; Phòng chống dịch ĐXH.

Cuốn sách này nhằm mục đích giới thiệu những đặc điểm dịch tễ học ĐXH, những quy luật phát sinh phát triển dịch này ở Việt Nam, những đặc điểm lâm sàng bệnh ĐXH và kinh nghiệm chẩn đoán, tiên lượng và các thể bệnh của ĐXH.. Đồng thời quyển sách cũng giới thiệu những biện pháp phòng chống dịch và những kinh nghiệm điều trị cấp cứu bệnh. Ngoài ra, cuối sách còn có danh mục sách tham khảo tiếng Anh lẫn tiếng Việt giúp bạn đọc dễ dàng tìm kiếm các tài liệu có liên quan đến nội dung được trình bày trong sách để tham khảo.