LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Dân Số Học (BSYHDP) – ĐH Y Hà Nội


dan so hoc

Chủ biên:

NXB: ,

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Ở nước ta trong những năm gần đây Bộ Giáo dục và Đào tạo coi dân số học là một trong các môn học cần được giảng dạy trong các trường đại học.

Môn Dân số học tuy không phải là một môn học mới đối với nhiều ngành học nhưng cho tới nay việc biên soạn sách giáo khoa cho học viên trong chương trình đào tạo bác sỹ y học dự phòng vẫn còn khó khăn. Trong một thời gian ngắn, Bộ môn Dân số học – Khoa Y tế công cộng – Trưòng Đại học Y Hà Nội cùng với sự hợp tác giúp đỡ của nhiều nhà khoa học, nhà giáo trong và ngoài trường đã hết sức nỗ lực để có thể cho ra đời một giáo trình cơ bản về Dân số học.

Giáo trình Dân số học đề cập đến những nội dung chính của các quá trình dân số, dân số, phát triến và y tế cũng như vấn để dự báo và chính sách về dân số nhầm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất cho các đối tượng bác sỹ chuyên khoa y học dự phòng. Những nội dung này dược chia thành 10 bài học chính, cuối mỗi bài có các hướng dẫn để người đọc có thế tìm thêm nhũng tài liệu tham khảo cần thiết có liên quan. Do bản thân môn Dân số học ứng dụng vào y tế công cộng, y tế dự phòng còn tương đối mới ở nước ta, chúng tôi không hy vọng có thế giới thiệu hết nhũng thông tin cơ bản nhất cũng như cập nhật nhất trong khuôn khổ những bài giảng này.